top of page
Marengo training & coaching - headervisual - coachgesprek aan tafel in de weide.png

Teamcoaching

Versterking van vertrouwen en samenwerking  

Veel afdelingen en teams zoeken naar betere resultaten. Vragen die spelen zijn: hoe kunnen we beter samenwerken? Waarom komt niemand met initiatief? Hoe kunnen we collega's tevreden houden? Hoe helpen we onze klanten beter? Deze vragen laten zich door coaching beter beantwoorden.

 

Tijdens coaching, en vooral wanneer we dat samen met paarden doen, zien we immers wat er wezenlijk speelt binnen een team. Gevoel van erkenning, onbalans, veiligheid, hiërarchie, onzekerheid of onduidelijkheid komen dikwijls naar voren. Coaching met de inzet van paarden zorgt voor een eerste aanzet tot erkenning en verandering van teamgroei.  

Vrouwen met voetbal

Het team als systeem 

Een team is een deel van een organisatie en tegelijkertijd een organisatie op zich. Binnen een team heeft een ieder een plek. Vanuit die plek wordt arbeid verricht, wordt gewaardeerd en wordt aangestuurd. Tijdens teamcoaching kijk ik daarom niet enkel naar samenwerking, maar ook naar het team als systeem. Vaak zijn het die zaken die niet besproken worden, die onbalans brengen in een team. Samen met de paarden wordt die onbalans duidelijk en kunnen we werken aan groei. 

Het team als kudde 

Tijdens teamcoaching werk ik graag samen met de paarden. Paarden leven van nature in een team, de kudde. En vanuit die kudde weten ze exact hoe ze om moeten gaan met vertrouwen, beweging, onrust, veiligheid en samenwerking. Die metafoor zet ik graag in. Ook gebruiken we de paarden als instrument en als spiegel. Wanneer teams werken in oefeningen, samen met de paarden, zullen we daardoor meteen zien wat er wezenlijk speelt binnen de teams. Veilig en discreet werk ik vanuit daar aan een sterker team en soms individuele begeleiding. 

Vervolgtekst

Voor wie

Teamcoaching is met name interessant voor teams, of hun verantwoordelijken, die zich herkennen in de volgende zaken: 

  • Het team blijft achter in resultaten, ondanks duidelijke pogingen ter verbetering; 

  • Het team lijkt geen samenhang te hebben en samenwerking is beperkt; 

  • Het team lijkt verschillende belangen in zich te hebben; 

  • Aansturing van het team vergt veel energie; 

  • Er is veel verloop op de werkvloer en binnen teams; 

  • Teamleden lijken niet tevreden en gelukkig op hun plek; 

  • Projecten duren lang, hebben hoge foutmarges, of vliegen alle kanten op; 

  • Er heerst onrust of onvrede, zoals in tijden van reorganisatie; 

  • Het team lijkt al met al geen team, zoals we dat in de sport kennen. 

Data

Deze training wordt op aanvraag georganiseerd. Neem bij interesse contact op. 

Kosten

Teamcoaching is maatwerk. Neem gerust contact op om de mogelijkheden en wensen te bespreken. 

Marengo training & coaching - contentstrook - vrouw lacht in bijzijn van collega's.png
Aanmelden

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan contact met me op.  

bottom of page